Uz sākumu Uz sākumu
  Aktualitātes
   Jaunumi, pasākumi
    Jaunieguvumi
    Projekti
  Uzziņai
    Darba laiks
    Kontaktinformācija
    Funkcijas
    Pakalpojumi
    Iekšējās kārtības noteikumi
  Skaitļi, fakti
    Vēsture
    Struktūra
    Statistika
    Datu bāzes
 

  

Viļānu pilsētas bibliotēka dibināta 1946. gadā.

Bibliotēkas pirmā vadītāja bija Valentīna Strupiša. Grāmatas sāktas inventarizēt ar 1949.gadu, kad Viļānu pilsētas bibliotēku pārdēvēja par Viļānu apriņķa bibliotēku ar 2 štata vienībām: vadītāja Milda Miķīte un bibliotekāre Valentīna Strupiša. Daudzas reizes tika mainīts bibliotēkas statuss, mainījās arī bibliotēkas direktori. No 1964.gada līdz 1993.gadam bibliotēka pilda Rēzeknes rajona centrālās bibliotēkas funkcijas. Par bibliotēkas direktori ilgus gadus strādā Marija Ančupāne.
1953.gadā tika nodibināta bērnu bibliotēka, kas arī veica centrālās bibliotēkas funkcijas.1993.gadā bērnu bibliotēka tika pārdēvēta par Viļānu pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļu.

Pašlaik bibliotēkā strādā 9 bibliotekāri. Kopš 1991.gada par bibliotēkas direktori strādā Zelma Tuče.