Uz sākumu Uz sākumu
 
  Aktualitātes
   Jaunumi, pasākumi
    Jaunieguvumi
    Projekti
  Uzziņai
    Darba laiks
    Kontaktinformācija
    Funkcijas
    Pakalpojumi
    Iekšējās kārtības noteikumi
  Skaitļi, fakti
    Vēsture
    Struktūra
    Statistika
    Datu bāzes
 

  
Struktūra:

o Abonements
o Interneta un periodikas izdevumu lasītava
o Pārvietojamās bibliotēkas literatūras nodaļa
o Bērnu literatūras nodaļas abonements
o Bērnu literatūras nodaļas interneta un periodikas izdevumu lasītava