Uz sākumu Uz sākumu
  Aktualitātes
   Jaunumi, pasākumi
    Jaunieguvumi
    Projekti
  Uzziņai
    Darba laiks
    Kontaktinformācija
    Funkcijas
    Pakalpojumi
    Iekšējās kārtības noteikumi
  Skaitļi, fakti
    Vēsture
    Struktūra
    Statistika
    Datu bāzes
 
 

  
Datu bāzes:

• NAIS informācija aptver:
    o visus Latvijas Republikas valdības un parlamenta pēc 1990.gada 4.maija izdotos juridiskos aktus,
    o daļu dokumentu, kas izdoti līdz 2.Pasaules karam,
    o ievērojamu daudzumu ministriju un Rīgas Domes izdoto normatīvo aktu.

• Leta - Ziņu aģentūras arhīvs, laikraksta "Latvijas Vēstnesis" arhīvs, tiesu procesi, likumi. LETA piedāvā:
    o Ziņas – informācija par notikumiem Latvijā, Baltijā un pasaulē.
    o Nozare.lv – sniedz informāciju sistematizētā veidā pa konkrētām uzņēmēj-darbības nozarēm un sabiedriski svarīgiem notikumiem. Izmaiņas likumdošanā, komentāri, jaunākais nozarē, konkursi, izsoles.
    o Arhīvs – informācija par sabiedrībā pazīstamām personām, organizācijām, saimnieciskiem procesiem, preses publikāciju anotācijas, laikraksta „Latvijas Vēstnesis” publikācijas un LETAs ziņas.

• Letonika
Uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, ietver Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu, Terminu vārdnīcu, tulkojošās un skaidrojošās datorvārdnīcas, datorenciklopēdiju Latvijas vēsture, interneta lappušu norādes. Letonika ir abonēšanas tipa pakalpojums, bibliotēkas lietotājiem bezmaksas.

• www.likumi.lid.lv
Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvu aktu datu bāze, kurā ir apkopoti vairāk nekā 70 tūkst. dokumentu, kas pieņemti un stājušies spēkā LR kā arī ES normatīvie dokumenti. Katru nedēļu datu bāze tiek papildināta ar jaunākiem materiāliem vai izmaiņām likumos.

• www.lursoft.lv
Lursoft laikrakstu bibliotēka ir vissapjomīgākais Latvijas laikrakstu publikāciju krājums bibliotēkā, kas ik dienas ir papildināts ar simtiem jaunu publikāciju no laikraksta jaunākiem numuriem.