Uz sākumu Uz sākumu
 
  Aktualitātes
   Jaunumi, pasākumi
    Jaunieguvumi
    Projekti
  Uzziņai
    Darba laiks
    Kontaktinformācija
    Funkcijas
    Pakalpojumi
    Iekšējās kārtības noteikumi
  Skaitļi, fakti
    Vēsture
    Struktūra
    Statistika
    Datu bāzes
 

  
Jaunieguvumi:

Pēc Bila&Melindas Geitsu fonda līdzfinansētā publisko bibliotēku attīstības projekta bibliotēka saņēma 5 jaunus datorkomplektus, 2 WEB kameras un krāsu multifunkcionālo iekārtu. Internets par brīvu.