Uz sākumu Uz sākumu
  Aktualitātes
   Jaunumi, pasākumi
    Jaunieguvumi
    Projekti
  Uzziņai
    Darba laiks
    Kontaktinformācija
    Funkcijas
    Pakalpojumi
    Iekšējās kārtības noteikumi
  Skaitļi, fakti
    Vēsture
    Struktūra
    Statistika
    Datu bāzes
 
 

  
Bibliotēkas pasākumi janvāra mēnesī

Abonementā:
Literatūras izstādes:
•
"Garie ziemas vakari kopā ar tēti un mammu",
• "Mūsu mazulis",
• "Stāstīsim pasakas, minēsim mīklas".
23.,24.janvārī informācijas dienas "Jaunumi bibliotēkā".

Lasītava:
10.01. - 10.02. Latgales bīvo mākslinieku asociācijas gleznotāju izstāde "Ziemas noskaņas".

Bērnu literatūras nodaļa:
Literatūras izstādes:
•
"Horoskopi, horoskopi...",
• "Aizvadītā gada lasītākās grāmatas",
• "Zinību pasaulē",
• "Mīlestība, kas tu esi?".


Bibliotēkas direktore                  Z.Tuče