Uz sākumu Uz sākumu
  Aktualitātes
   Jaunumi, pasākumi
    Jaunieguvumi
    Projekti
  Uzziņai
    Darba laiks
    Kontaktinformācija
    Funkcijas
    Pakalpojumi
    Iekšējās kārtības noteikumi
  Skaitļi, fakti
    Vēsture
    Struktūra
    Statistika
    Datu bāzes
 
 

  
Statistiskie rādītāji 2007.gad
ā:

  • Lasītāju skaits - 1451
  • Apmeklējums - 28460
  • Izsniegums - 84242
  • Krājumu apjoms - 44611