Uz sākumu Uz sākumu
  Aktualitātes
   Jaunumi, pasākumi
    Jaunieguvumi
    Projekti
  Uzziņai
    Darba laiks
    Kontaktinformācija
    Funkcijas
    Pakalpojumi
    Iekšējās kārtības noteikumi
  Skaitļi, fakti
    Vēsture
    Struktūra
    Statistika
    Datu bāzes
 

  
Bibliotēka piedāvā:

Abonements:
• Grāmatu izsniegšana uz mājām (1mēnesi)
• Starpbibliotēku abonements
• Literatūras rezervēšana
• Alfabētiskais kartīšu katalogs
• Sistemātiskais kartīšu katalogs
• Daiļliteratūras nosaukumu katalogs
• Dzejoļu kartotēka

Periodisko izdevumu un interneta lasītava
:
• Žurnālu izsniegšana uz mājām (5 dienas)
• Jaunākā periodika
• Uzziņu literatūra
• Tematiskās mapes
• Vispārīgo rakstu kartotēka
• Novadpētniecības materiālu kartotēka
• Interneta pakalpojumi (bezmaksas)
• Eiropas Savienības informācijas punkts

Bērnu literatūras nodaļa:
• Bērnu literatūras grāmatu fonds
• Bērnu un jauniešu žurnāli
• Tematiskās mapes
• Alfabētiskais kartīšu katalogs bērnu literatūras fondam
• Sistemātiskie katalogi, pa vecuma grupām
• Interneta pakalpojumi
• Daiļliteratūras nosaukumu katalogs


Maksas pakalpojumi:
• Kopēšana A 4 formāts – 0,05 Ls
                 A 3 formāts – 0,10 Ls
• Skenēšana 1lpp. - 0,10 Ls
• Datorizdruka melnbalta 1 lpp. - 0,05 Ls
                      krāsaina 1 lpp. - 0,20 Ls
• Nakts abonements – 0,10 Ls